DNS Upravitelj ::: 11. Kaj pomeni SOA zapis?

Vsako področje (Zone) vsebuje en SOA zapis, ki vsebuje naslednje parametre za področje (Zone):

 1. Name of Primary DNS Server: Domensko ime primarnega DNS strežnika za področje (zone). Področje naj bi vsebovalo usklajen NS zapis.
 2. Mailbox of the Responsible Person: E-poštni naslov osebe odgovorne za vzdrževanje področja.
 3. Serial Number: Sekundarni DNS strežnik jo uporablja za preverjanje sprememb področja (zone). Če je serijska številka višja od serijske številke sekundarnega strežnika, se sproži prenos področja (Zone Transfer). Številka se avtomatično poveča, takoj ko se pojavijo spremembe v zapisih (Record) in/ali področjih (zone).
 4. Refresh Interval: Osvežitveni interval, ki določa kako pogosto naj sekundarni strežnik preverja morebitne spremembe v področju (Zone).
 5. Retry Interval: Ponovitveni interval, ki določa kako pogosto naj sekundarni strežnik preverja morebitne spremembe v področju (Zone) v primeru, da prva osvežitev ni uspela.
 6. Expire Interval: Zapadli interval, ki določa, kako dolgo po osvežitvi naj bo področje (Zone) veljavno. Sekundarni strežniki bodo opustili področje, kjer osvežitev v tem intervalu ni mogoča.
 7. Minimum (Default) TTL: Minimalni privzeti življenski čas se uporablja kot privzeta doba trajanja (TTL - time lo live) za nove zapise, kreirane v področju (zone). Uporabljajo jih tudi drugi DNS strežniki za medpomnilniško hranjenje negativnih odgovorov (v primeru, da ta zapis ne obstaja, itd.). 

Za vnos SOA zapisa je na voljo 5 polj:

 • Responsible Person: E-poštni naslov osebe odgovorne za vzdrževanje cone.
 • Refresh: Osvežitveni interval, ki določa kako pogosto naj sekundarni strežnik preverja morebitne spremembe v področju (Zone). Za ta interval lahko določite svojo vrednost.
 • Retry: Ponovitveni interval, ki določa kako pogosto naj sekundarni strežnik preverja morebitne spremembe v področju (Zone) v primeru, da prva osvežitev ni uspela.
 • Expire: Zapadli interval, ki določa, kako dolgo po osvežitvi naj bo področje (Zone) veljavno. Sekundarni strežniki bodo opustili področje, kjer osvežitev v tem intervalu ni mogoča.
 • TTL: To je minimalni privzeti življenski čas v sekundah, ki pove kako dolgo se zapis hrani. Katerikoli strežnik, ki zazna ta zapis, bo po njem ponovno poizvedoval po preteku tega časovnega intervala. Idealen TTL je 86400, kar je 1 dan. Interval ne more biti nastavljen na manj kot 14400, kar predstavlja 4 ure.

Razen tega, SOA zapis vključuje serijski parameter (Serial). To število strežniki običajno avtomatično generirajo. Vsi sekundarni imenski strežniki shranijo v predpomnilnik ta parameter v SOA zapisu, tako da kadar Sekundarni DNS strežnik zazna spremembo serijske številke, svoje zapise posodobi s spremembami. Parameter  se avtomatično poveča, takoj ko se pojavijo spremembe v zapisih (Record) in/ali področjih (zone).

 • 0 uporabniku/om je bi članek v pomoč
Vam je bil odgovor v pomoč?

Povezani članki

DNS Upravitelj ::: 03. Lastnosti sistema

Čeprav se DNS (Domain Name System) pogosto zapostavlja, je bistvenega pomena za delovanje...

DNS Upravitelj ::: 01. Kaj je DNS Upravitelj?

Zagotovite si popoln nadzor nad DNS zapisi za vašo domeno. Z naprednim DNS Upraviteljem...

DNS Upravitelj ::: 02. Kaj predstavlja sistem domenskih imen (DNS)?

DNS je kratica za Domain Name System/Service/Server (angleško za sistem domenskih...

DNS Upravitelj ::: 04. Kaj pomeni A zapis?

IPv4 A zapis (Address Record) je najosnovnejši in najpomembnejši tip DNS zapisa....

DNS Upravitelj ::: 07. Kaj pomeni CNAME zapis?

CNAME zapis predstavlja domenske psevdonime. Strežniki imajo na internetu pogosto več funkcij....